Սերնդեսերունդ

 Ամբողջատիրական վարչակարգում ապրելու դժվարությունները

Դժվարություններ հիմնականում չկային, մարդիկ բոլորը հավասար էին իրենց իրավունքներով, անհատ բիզնես հիմնականում չկարչ, բոլորը աշխատում էին պետության համար։Պետությունը ապահովում էր գրեթե ամենինչով։

Կրթական կյանքը սովետական Հայաստանում

Կրթական համակարգը նախ անվճար էր բոլորի համար՝ համ սովորողի համել չսովորողի և ավելի լավն էր քան հիմա։ Տալիս էին ոչ միայն մասնագիտական կրթություն այլ նաև մարդու ընդհանուր զարգացվածություն։

Սոցիալական հարաբերությունները

Մարդկանց միջև ունեցվածքի տարբերությունը չնչին էր, որը տալիս էր նրանց արդարության և ապահովության զգացում, որի շնորհիվ նաև մարդկանց մեջ չկար նախանձ։

Հստակ կընդգծեք ձեր ժամանակների առավելությունները, թերությունները

Մեր ժամանակների առավելություններից մեկն այն է, որ աճելու և զարգանալու հնարավորության սահմանները մեծացել են, մի կողմից էլ արդարությունը գերիշխել է այն ժամանակ և մարդիկ ավելի հավասար էին։Ուսման առումով հիմա լավն այն է, որ սովորողի և չսովորողի միջև մեծ տարբերություն կա։

Վրաստան-Ադրբեջան

 1. Քաղաքական առումով Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև ակտիվ
  երկխոսություն է ընթանում քաղաքականության և անվտանգության, ինչպես
  նաև եվրոատլանտյան կառույցներին ինտեգրվելու հարցերի շուրջ:
  Քաղաքական երկխոսությունն ամրապնդվում է նաև փոխայցելություններով, որոնց ընթացքում հնչում են հայտարարություններ երկկողմ
  հարաբերությունների համար նոր ձևաչափ սահմանելու մասին: Նման
  այցելություններից մեկի ժամանակ Վրաստանի նախագահ Մ.
  Սահակաշվիլին առաջ քաշեց մի գաղափար, համաձայն որի, Վրաստանը և
  Ադրբեջանը պետք է անցնեն համադաշնային հարաբերությունների2
  : Որոշ
  ժամանակ անց այդ նույն գաղափարը հնչեց միջկառավարական
  հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ու ստացավ իր հետագա զարգացումը
 1. Երկկողմ առևտրային հարաբերությունները: Երկրների միջև համագործակցության կարևորությունը և արտաքին քաղաքականության վեկտորների
  ուղղվածությունը որոշվում է նաև տվյալ երկրների միջև գոյություն ունեցող
  առևտրատնտեսական հարաբերությունների մակարդակով: Արդեն մի քանի
  տարի է, ինչ Ադրբեջանը, ըստ Վրաստանի վիճակագրական ծառայության
  տվյալների, Վրաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է: Արտահանումը Վրաստանից Ադրբեջան կազմել է 425.9 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ
  ներմուծումը` 610.7 մլն ԱՄՆ դոլար: 2012 թ. արտաքին ապրանքաշրջանառությունը Ադրբեջանի հետ հունվար-ապրիլ ամիսների համար
  կազմել է 382 մլն ԱՄՆ դոլար: 2011 թ. Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև
  ապրանքաշրջանառության ծավալներն աճել են 36%-ով11:
 1. Էներգետիկ համալիր: Իր աշխարհաքաղաքական դիրքի շնորհիվ Կասպից ծովի էներգակիրների արտահանման համար Հարավային Կովկասը
  հիմնական տարանցիկ միջանցքն է դեպի արևմտյան սպառման շուկաներ:
  Երկու պետությունների ազգային շահերը, դրանց շուրջ ստեղծված
  իրականությունը, հետաքրքրություննե- րի բազմակողմանիությունը և
  հետապնդվող խնդիրները ստեղծե-ցին ինտեգրված համալիր, որի շնորհիվ
  այս պետություններն իրականացրին էներգակիրների տեղափոխման երեք
  նախագիծ(i) Բաքու–Սուսպա, (ii) Բաքու–Թբիլիսի–Ջեյհան նավթամուղերը և (iii) Բաքու–Թբիլիսի–Էրզրում գազատարը: Այս ծրագրերը ոչ միայն արդյունավետորեն միմյանց կապեցին Վրաստանը և Ադրբեջանը, այլև Թուրքիան, որի միջոցով դուրս եկան արևմտյան շուկա: Ի լրումն նշված ծրագրերի կողմերը նախաձեռնեցին նաև Ադրբեջան–Վրաստան–Ռումինիա
  գազատարի նախագիծը, որին հետագայում, համաձայն տարածված
  հաղորդագրությունների, միացավ նաև Հունգարիան: Յուրաքանչյուր
  պետության մասնաբաժինը ծրագրում կազմեց 25%:
 1. Տրանսպորտ: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ստեղծված
  աշխարհաքաղաքական իրավիճակը ստիպեց Ադրբեջանին փնտրել նոր`
  այլընտրանքային հաղորդակցության ուղիներ, որի վերաբերյալ առաջին
  քննարկումը կայացավ 1993 թ. հուլիսին և կապված էր Կարս–Գյումրի–
  Թբիլիսի երկաթուղային գծի փակման հետ: 2007 թ. Թբիլիսիում Վրաստանի,
  Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստորագրվեց եռակողմ համաձայնագիր

երկաթգծի կառուց-ման մասին, համաձայն որի` ծրագիրը նախատեսվում էր
ավարտել 2010 թ., սակայն վրաց-օսական պատերազմի և շրջակա միջավայրի
հետ կապված խնդիրների պատճառով ծրագրի ավարտը հետաձգվեց մինչև
2012 թվականը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 600 մլն ԱՄՆ
դոլարից ավելի գումար, որից 200 միլիոնը Ադրբեջանը վարկի տեսքով
տրամադրել է Վրաստանին իր մասի ծախսերը կատարելու նպատակով:
Վարկը տրամադրվել է տարեկան 1 տոկոսադրույքով և 25 տարի ժամկետով

խառնվածքի տիպեր

Խառնվածքի տիպերի դասակարգման պատմության մեջ առաջինը ըստ հնության հիշատակվում է հումորալ տեսությունը։ Այն հիմնված է հին հույն բժիշկ Հիպոկրատի մ.թ.ա. 5-րդ դարում առաջ քաշած հեղուկների մասին տեսության վրա։ Համաձայն այդ տեսության մարդու օրգանիզմում եղած չորս հեղուկների՝ արյանավշիլեղու և սև լեղիի, օպտիմալ հարաբերության խախտումը հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների, իսկ պահպանումը ապահովում է առողջ վիճակ։ Ընդ որում Հիպոկրատը ոչ մի կապ չէր հաստատում այդ հեղուկների քանակի հարաբերության և մարդու հոգեկան հատկությունների մեջ։ Դա արեց հռոմեացի բժիշկ, գիտնական Կլավդիոս Գալենը, և ըստ այն բանի, թե այդ հեղուկներից որն է գերակշռում օրգանիզմում՝ արյունը, ֆլեգման, լեղին, թե սև լեղին, նա մարդկանց ըստ խառնվածքի տիպերի բաժանեց 9 խմբի, որոնցից սակայն հետագայում մնացին չորսը՝ համապատասխանաբար սանգվինիկներֆլեգմատիկներմելանխոլիկներ և խոլերիկներ։

Սանգվինիկները, ըստ հումորալ տեսության, բնութագրվում են հեշտ գրգռողականությամբ և հետաքրքրության արագ փոփոխմամբ, հետաքրքրությունները թույլ են արտահայտվում, ի տարբերություն խոլերիների, որոնք սանգվինիկներից տարբերվում են հետաքրքրությունների խորությամբ և ուժեղությամբ։ Ֆլեգմատիկները և մելանխոլիկները ունեն կայուն, բայց ցածր գրգռողականություն, սակայն առաջինների մոտ հետաքրքրությունները թույլ են, իսկ մելանխոլիկների մոտ՝ ուժեղ։

Այս տիպերը իրենց անվանումները ստացան Հիպոկրատի առաջադրած հեղուկներից, և չնայած որ, վաղուց արդեն հումորալ տեսությունը կորցրել է իր ակտուալությունը և համարվում է թյուր, դրանք մինչև այժմ օգտագործվում են և հետագայում կատարված տիպաբանական բաժանումները որոշ գործոններով համընկնում են հումորալ տեսության հետ։ Դա բացատրվում է նրանով, որ խառնվածքին վերագրվող որոշ հատկություններ կախված են հումորալ համակարգի ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններից, որով էլ մասամբ պայմանավորված է արյան բաղադրությունը։

Ի.Կանտը առաջինն էր, որ խառնվածքը սահմանեց հոգեբանորեն՝ որպես անձի հոգեկան հատկություն։ Նա առաջնային նշանակություն էր տալիս արյան անհատական առանձնահատկություններին և համարում էր, որ դրանք են խառնվածքի հիմք հանդիսանում։ Ռուս մանկավարժ և բժիշկ Պ.Ֆ.Լեսգաֆտը խառնվածքի տիպերը կախված են արյան հոսքի արագությունից և ուժից, հետևաբար նաև արյունատար համակարգի կազմվածքից։