Սերնդեսերունդ

 Ամբողջատիրական վարչակարգում ապրելու դժվարությունները

Դժվարություններ հիմնականում չկային, մարդիկ բոլորը հավասար էին իրենց իրավունքներով, անհատ բիզնես հիմնականում չկարչ, բոլորը աշխատում էին պետության համար։Պետությունը ապահովում էր գրեթե ամենինչով։

Կրթական կյանքը սովետական Հայաստանում

Կրթական համակարգը նախ անվճար էր բոլորի համար՝ համ սովորողի համել չսովորողի և ավելի լավն էր քան հիմա։ Տալիս էին ոչ միայն մասնագիտական կրթություն այլ նաև մարդու ընդհանուր զարգացվածություն։

Սոցիալական հարաբերությունները

Մարդկանց միջև ունեցվածքի տարբերությունը չնչին էր, որը տալիս էր նրանց արդարության և ապահովության զգացում, որի շնորհիվ նաև մարդկանց մեջ չկար նախանձ։

Հստակ կընդգծեք ձեր ժամանակների առավելությունները, թերությունները

Մեր ժամանակների առավելություններից մեկն այն է, որ աճելու և զարգանալու հնարավորության սահմանները մեծացել են, մի կողմից էլ արդարությունը գերիշխել է այն ժամանակ և մարդիկ ավելի հավասար էին։Ուսման առումով հիմա լավն այն է, որ սովորողի և չսովորողի միջև մեծ տարբերություն կա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s