Թվական անուն

1. Առածներում լրացնել թվականները:
Ուզողի մեկ երեսն է սև, չուզողի  երկու :
յոթ չափիր, մեկ կտրիր:
Գիտունին մեկ ասա, անգետին հազար ու մեկ:
Մի ունեցիր հարյուր դահեկան, ունեցիր հարյուր բարեկամ:
հինգ մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:
մեկ խելքը լավ է, երկուսը` ավելի լավ
Հերոսը մեկ անգամ է մեռնում, վախկոտը` հազար ու մի :

2. Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. վաթսունինը, հազար ինը հարյուր ութ, երեք հարյուր հիոսունյոթ, երկու հազար ինը հարյուր վաթսուն ութ, իննսունինը, երրորդ, տասներորդ:
բ.  առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասներորդ

3. Տրված բացարձակ թվականները արմատի կրկնությամբ և ածանցման միջոցով դարձնել բաշխական, նույնը դարձնել նաև դասական:
Մեկ-առաջին, չորս-չորորդ,  հինգ-հինգերորդ, ութ-ութերորդ, ինը-իններորդ, տասը-տասներորդ, տասնինը-տասններորդ:
4. Ըստ վերը նշված աղյուսակի ` գրիր քո և ձեր ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեթվերը:

ՌՋԲՀ, ՌՋԲԷ, ՑՓՔԹ

Aybuben

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s