Գոյական 4․02

1. Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը:
Ծառի, սեղանի,  ուսանողի, րոպեյվա, գինու, տիրուհու, այգու, հոգու, օրվա, ժամվա, ամիսվա, գարունի, որոշուման,  ձմեռվա, քույրոջ, ընկերոջ, տանտիկնոջ, հոր, մոր, եղբոր, անկյան, սյան, տան, ուրախության, սիրո, կորուստի, աղջիկա:
2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլոր բառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:

ինչ-ինչ պատճառներով, ոչ մի կերպ, այլևայլ ձևեր, յուրաքանչյուր մարդ, ամբողջ տարի, բոլոր աշակերտները։
3. Արկղեր, ժամացույցեր, հանդապահներ, ծրագրեր, երեխաներ, տիկնայք, թռչուններ, վագրեր, մեծատներ, հացատներ, տղամարդիկ, գառներ, գրագրեր, նռներ, ականակրեր, նավթահորներ, մատենագրեր, դեղատփեր, խմբերգեր, գրաշարե, դիմագծեր։
4. Տրված պարզ գոյականներից կազմիր երկուական բարդ գոյական այնպես, որ դրանք լինեն առաջին արմատ, և բացատրիր հնչյունափոխությունը:
Վայրկյան, մատյան, սառույց, գույն, բույս, կյանք:

Վարկենաչափ, մատենագիր, սառցաբեկոր, գունանկար, բուսակեր, կենսատու։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s