Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի:
Վարդգույննկար-վարդագույն , գունանակար
ծաղիկզարդքանդակ-ծաղկազարդ , զարդաքանդակ
լուրգիրսեղան-լրագիր , գրասեղան
լեռշղթակապ-լեռնակապ , շղթայակպ
ճերմակհերարձակ-ճերմակահեր , հերարձակ
քանդակգործընկեր-քանդակագործ , գործընկեր
2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Անխռով-խռովկան
խոտոր-անխոտոր
երերուն-աներեր
տարակուսելի-անտարակուս
արտաքուստ-ներքուստ
անզարդ-զարդարուն
ամոթխած-անամոթ
աղմկոտ-անաղմուկ
արատավոր-անարատ
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-ընչազուրկ
թեթևաբարո-ծանրաբարո

3. Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:
Թյուր-սխալ , ճիշտ
շնորհալի-տաղանդավոր , անտաղանդ
նուրբ-քնքուշ , կոպիտ
անաչառ-արդար , անարդար
երախտագետ-շնորհակալ , երախտապարտ
անդորր- հանգիստ , անհանգիստ
անաղարտ- մաքուր , պիղծ
պարկեշտ- համեստ , անպատկառ
ահռելի- մեծ , փոքր
հանդուգն- համարձակ , վախկոտ
փութաջան-ջանասիր , ծույլ
խրթին- դժվար , հեշտ

Նախածանցներ

Բառի սկզբին ավելացող մասնիկը նախածացն է , որը բառին տալիս է նոր իմաստ։ Հայերենում նախածանցները ի տարբերություն վերջածանցներին քիչ են ։
ան-անգիր , անօրենք
ապ-ապօրինի , ապերախտ
դժ-դժբախտ , դժկամ
տ-տհաճ , տկար
չ-չանել , չհաս
անդր-անդրգետնյա , անդրշիրիմ
առ-առօրյա , առընթեր
արտ- արտերկրյա , արտասահման
բաց-բացակա , բացասեր
դեր-դերանուն, դերբայ
ենթ-ենթավեռնագիր , ենթադրել
հակ-հականիշ , հակասություն
հար- հարատևել , հարանուն
համ- համահայկական , համանուն
ընդ-ընդամենը , ընդգծել
ներ- ներմուծել , ներգաղթ
ստոր- ստորերկրյա ,ստորգետնյա
վեր- վերականգնել , վարադաս
տար-տարատեսակ , տարակազմ
տրամ- տրամաբանություն ,
փոխ- փոխադրել , փոխարքա
թեր-թերհաս , թերուս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s