Գործնական աշխատանք

Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.

ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առընթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընգեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թըրըխկ, լուսնկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց, մակընթացություն, գահընկեց, դանդաղընթաց:

բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչ-նդոտ, կոր-նթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չընկճվել, չրըխկոց, վերընձյուղվել, մթ-նկա, վայրընթաց, դյուրընկալ:

գ/ ակ-նթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձ-կնկիթ, մեջընդմեջ, մթ-նկա, մթ-նշաղ, նախընտրել, որոտընդոստ, չըրըխկ, չըմբռնել, սր-նթաց, օրըստօրե, դյուրընթեռնելի, նորընծա:

դ/ անակնկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առ-նչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետզհետե, մակընթացություն, շըրըխկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ, Լուս-նթագ, ձեռն-տու:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s